Windykacja krok po kroku. Co powinieneś wiedzieć o windykacji?

Według raportu przygotowanego dla BIG InfoMonitor prawie 3 miliony polskich konsumentów posiada dług o łącznej wartości na poziomie ponad 80 miliardów złotych. Do wielu z nich zapukał już windykator. W niniejszym artykule krok po kroku omawiamy temat windykacji należności. Okres pandemii to czas wzrostu liczby osób zadłużonych. W ciągu 12 miesięcy – na przełomie lat […]
Windykacja krok po kroku. Co powinieneś wiedzieć o windykacji?

Według raportu przygotowanego dla BIG InfoMonitor prawie 3 miliony polskich konsumentów posiada dług o łącznej wartości na poziomie ponad 80 miliardów złotych. Do wielu z nich zapukał już windykator. W niniejszym artykule krok po kroku omawiamy temat windykacji należności.

Okres pandemii to czas wzrostu liczby osób zadłużonych. W ciągu 12 miesięcy – na przełomie lat 2019 oraz 2020 – liczba dłużników wzrosła o 0,3%. Udział przeterminowanych długów zwiększył się o 4,7%. Zadłużenie konsumentów wynika często z nieterminowego spłacania zobowiązań kredytowych, alimentów, rachunków za usługi telekomunikacyjne czy kar i mandatów. W dzisiejszym wpisie opowiadamy, co powinieneś wiedzieć o windykacji.

Co to jest windykacja należności?

Na wstępie warto odpowiedzieć na pytanie, co to jest windykacja należności. Termin oznacza wszystkie czynności, jakie podejmuje się wobec osoby zadłużonej ze strony wierzyciela lub jego reprezentantów. Ich celem jest przede wszystkim polubowne, a zarazem szybkie i skuteczne odzyskanie należności. Warto pamiętać, że celem windykatora jest wypracowanie ugody, która pomoże w pełni zaspokoić interesy obydwu stron – dłużnika oraz wierzyciela.

Negocjacje mają na celu wypracowanie akceptowalny dla obu stron warunków. Porozumienie pozwala uniknąć kosztów postępowania sądowego oraz egzekucji komorniczej. Rozwiązanie sprawy na początku – na etapie polubownym – pozwala zapobiec długotrwałemu procesowi windykacji należności. Umożliwia ponadto zachowanie zaufania oraz dobrych relacji pomiędzy osobą zadłużoną a wierzycielem.

Sprawdź również: Jak wyjść z długów?

Prawo windykacyjne, czyli jak wygląda windykacja długu?

Polskie prawo windykacyjne określa, jak wygląda windykacja długu. Precyzyjne wytyczne w tym zakresie zostały opisane w art. 354 § 1. Kodeksu Cywilnego. Dokument zawiera informacje dotyczące prawidłowego postępowania i zachowania dłużników wobec wierzycieli. W zależności od specyfiki problemu proces windykacyjny może być prowadzony bezpośrednio przez właściciela wierzytelności lub wyspecjalizowaną firmę windykacyjną.

Często powtarzanym mitem jest teza, iż działania mające na celu windykację długu są w świetle polskiego prawa nielegalne lub prowadzone na jego granicy. Nie jest to prawdą. Jak wspomnieliśmy wcześniej, polskie ustawodawstwo dokładnie opisuje prawa wierzyciela wobec swojego dłużnika. Osoba, która sprzedała produkt lub wykonała usługę i nie otrzymała za to należnego wynagrodzenia, ma pełnię prawa do ubiegania się o swoją należność.

Jakie są rodzaje windykacji należności?

Polubowne metody odzyskiwania długów są jednymi z pierwszych, po jakie powinien sięgać wierzyciel. Brak znajomości przepisów prawa czy niewystarczające umiejętności negocjacyjne skłaniają jednak ku wykorzystaniu innych metod. Jakie są rodzaje windykacji należności?

Windykacja miękka – polubowna

Działania polubowne – windykacja miękka – to szereg czynności, które mają na celu poinformowanie dłużnika o zaistnieniu zobowiązania i możliwościach jego spłaty. Do metod windykacji polubownej zaliczamy:

  • wezwanie do zapłaty,
  • windykację telefoniczną,
  • windykację terenową.

To bardzo ważne, by dążyć do partnerskiego porozumienia pomiędzy osobą zadłużoną a wierzycielem. Zadłużenie może wynikać z faktu przejściowych problemów finansowych dłużnika. Może się okazać, że będzie on mógł spłacić całość długu w krótkim okresie.

Windykacja twarda – komornicza

Wierzyciel, który nie jest w stanie wyegzekwować swoich należności z użyciem metod polubownych, może skorzystać z windykacji twardej. Polskie prawo umożliwia dochodzenie wierzytelności z zastosowaniem:

  • sądowego odzyskiwania długów,
  • windykacji komorniczej.

Jeżeli przedsądowe wezwanie do zapłaty oraz próby kontaktu telefonicznego nie przynoszą skutku, postępowanie sądowe jest następnym etapem windykacji długu. W kolejnym etapie może zostać wszczęte postępowanie egzekucyjne – windykacja komornicza.

Co to są listy dłużników?

W Polsce istnieją również specjalne listy dłużników, dzięki którym można ocenić, czy współpraca z daną osobą może nieść ryzyko problemów z płatnościami. Do takich spisów należą między innymi rejestr BIK, Krajowy Rejestr Długów czy lista prowadzona przez Biuro Informacji Gospodarczej „InfoMonitor” (BIG). Jeżeli znalazłeś się na liście dłużników, warto skontaktować się z wierzycielem, by porozmawiać o polubownym rozwiązaniu sprawy.

Czytaj więcej: BIK, a BIG czym się różnią?

Jakie prawa ma windykator?

Dobry windykator to osoba, która działa w imieniu wierzyciela lub firmy windykacyjnej z poszanowaniem praw oraz sytuacji, w jakiej znalazła się osoba zadłużona. Należy pamiętać, że windykator nie jest komornikiem. Nie może zajmować majątku i jego rolą jest nawiązanie kontaktu z dłużnikiem, a następnie wypracowanie porozumienia. Działa on zgodnie z prawem oraz Zasadami Dobrych Praktyk Windykacyjnych.

BEST S.A. – zaufany partner w spłacie zobowiązań

Pamiętaj, że BEST S.A. to zaufany partner w spłacie zobowiązań. Jeżeli otrzymałeś od nas list z informacją o zadłużeniu, nie wahaj się z nami skontaktować. Pomożemy Ci w wyjaśnieniu sprawy, a w razie potrzeby rozłożymy dług na dogodne dla Ciebie raty.

Najnowsze artykuły
Popularne kategorie
Sprawdź również