Windykacja polubowna – na czym polega?

Windykację możemy podzielić na polubowną oraz sądowo-egzekucyjną. Windykacja polubowna, zwana również miękką, jest zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem, zarówno dla dłużnika, jak i wierzyciela. Sprawdź, jakiego rodzaju działania składają się na windykację polubowną.
Windykacja polubowna – na czym polega?

Windykacja polubowna zmierza do zawarcia porozumienia pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem, który napotkał na kłopoty w spłacie swojego zobowiązania. Umożliwia ona uregulowanie długu według ustalonego wspólnie harmonogramu, dopasowanego do możliwości osoby zadłużonej.

Windykacja polubowna pozwala uniknąć przykrych konsekwencji, jak chociażby wpis do rejestru dłużników. Jeśli skorzystamy z rozwiązań proponowanych przez wierzyciela w ramach tzw. miękkiej windykacji, unikniemy również skierowania sprawy do sądu i związanych z tym dodatkowych kosztów.

Windykacja polubowna – krok pierwszy

Warto podkreślić, że istnieje bardzo wiele powodów, z powodu których Polacy nie regulują swoich zobowiązań w terminie. Często zdarza się, że za brakiem wpłat stoi tymczasowe pogorszenie sytuacji materialnej, związane np. z utratą pracy lub chorobą. Życie niesie ze sobą wiele nieprzewidzianych okoliczności, które mogą, niezależnie od naszej woli, wpłynąć na naszą sytuację finansową.

W momencie, gdy osoba zadłużona zaprzestanie spłacania swoich zobowiązań w terminie, może spodziewać się kontaktu ze strony wierzyciela (np. banku czy firmy telekomunikacyjnej), który będzie próbował odzyskać swoją należność. Gdy mu się to nie uda, może przekazać zadłużenie do obsługi profesjonalnej firmy windykacyjnej, która na początku postara się odzyskać zaległości na drodze polubownej.

Narzędziami najczęściej stosowanymi w windykacji polubownej jest komunikacja listowna, mailowa oraz kontakt telefoniczny. W pierwszym kroku zadaniem windykatora jest bowiem poinformowanie dłużnika o należnościach i o możliwych konsekwencjach wynikających z braku spłaty.

Windykator jest sprzymierzeńcem

Jeśli osoba zadłużone dysponuje odpowiednimi środkami, powinna jak najszybciej dokonać spłaty całego zobowiązania, aby uniknąć wzrostu kwoty do spłaty oraz innych negatywnych konsekwencji zadłużenia.

Często możliwe jest podjęcie z wierzycielem negocjacji dotyczących formy spłaty zadłużenia. Jedną z nich może być na przykład rozłożenie długu na raty. Wówczas strony wspólnie ustalają nowy harmonogram spłaty – wysokość ewentualnych rat i terminy płatności.

Ważne jest, by ustalone warunki były realne do spełnienia dla dłużnika i konsekwentnie przez niego realizowane. Dzięki temu windykacja polubowna będzie miała szansę doprowadzić do dobrowolnego uregulowania długu.

Profesjonalny windykator zawsze działa zarówno w interesie wierzyciela, jak i dłużnika, ponieważ zrozumienie sytuacji tego drugiego pomaga doprowadzić do uregulowania należności.

Wykorzystaj szansę na windykację polubowną

Najgorszym możliwym wyjściem z sytuacji jest unikanie kontaktu z wierzycielem lub windykatorem, czyli ignorowanie korespondencji lub nieodbieranie telefonów. W takiej sytuacji niestety nie ma możliwości uzgodnienia nowych warunków spłaty zadłużenia. Bez komunikacji windykatorowi trudno jest zrozumieć sytuację finansową dłużnika i dyskutować o potencjalnych możliwościach uregulowania zobowiązań.

Kolejnym krokiem, również w ramach windykacji polubownej, jest wówczas wysłanie wezwania do zapłaty wraz z informacją o sankcjach grożących za nieuregulowanie długu.

Otrzymanie wezwania do zapłaty jest zwykle ostatnim dzwonkiem, kiedy to w ramach windykacji polubownej możemy dobrowolnie i bez dalszych konsekwencji spłacić swój dług. Wystarczy zadzwonić na podany w wezwaniu numer telefonu, wyjaśnić swoją sytuację i przede wszystkim wykazać się dobrą wolą i chęcią spłaty długu.

Nie warto ukrywać swoich problemów przed wierzycielem, lepiej wspólnie znaleźć sposób na uregulowanie zaległości finansowych. Pamiętajmy, że głównym zadaniem windykatora jest odzyskanie długu w imieniu wierzyciela. Dlatego po wyczerpaniu środków windykacji polubownej, takich jak:

- kontakt z dłużnikiem w celu przypomnienia o płatności (mail/ SMS/ telefon/ poczta/ wizyta osobista),

- wezwanie do zapłaty,

- propozycja ugody,

- informowanie o następstwach braku spłaty,

windykator podejmie kolejne kroki, które określają przepisy prawne.

Sprawdź również: Jak wyjść z długów krok po kroku z firmą BEST?

Najkorzystniejsza droga do wyjścia z długów

W przypadku braku możliwości skontaktowania się z dłużnikiem, bądź też niewywiązywania się przez niego z ugody, wierzyciel może wpisać jego dług do baz dłużników prowadzonych przez biura informacji gospodarczej. Następnie zaś może zdecydować się na skierowanie sprawy do sądu. Wówczas kończy się ścieżka windykacji polubownej, a rozpoczyna droga sądowo-egzekucyjna, która może zakończyć się wizytą komornika. Warto zaznaczyć, że nawet jeśli sprawa jest na etapie egzekucyjnym, tj. u komornika, to wciąż może wrócić na ścieżkę polubowną w zależności od woli dłużnika.

Warto również zdawać sobie sprawę z tego, że kosztami ponoszonymi przez wierzyciela w celu odzyskania swojej należności – zgodnie z obowiązującymi przepisami – finalnie może zostać obciążony dłużnik. Dlatego nie warto odkładać rozmowy o zaległych zobowiązaniach. Windykacja polubowna jest najkorzystniejszym, najtańszym i najmniej stresującym rozwiązaniem problemu zadłużenia.

 

Najnowsze artykuły
Popularne kategorie
Sprawdź również