BIK a BIG – czym jedno różni się od drugiego?

Każdy klient banku, SKOK-u czy firmy pożyczkowej decydujący się na zaciągnięcie kredytu lub pożyczki w końcu usłyszy hasło: BIK lub BIG. Zazwyczaj klient podpisujący umowę nie przyglądają się tym instytucjom z bliska, a są to zupełnie odrębne placówki. Klienci przed podpisaniem kredytu lub pożyczki, są sprawdzani pod kątem zdolności i wiarygodności finansowej. Tych informacji dostarczają […]
BIK a BIG – czym jedno różni się od drugiego?

Każdy klient banku, SKOK-u czy firmy pożyczkowej decydujący się na zaciągnięcie kredytu lub pożyczki w końcu usłyszy hasło: BIK lub BIG. Zazwyczaj klient podpisujący umowę nie przyglądają się tym instytucjom z bliska, a są to zupełnie odrębne placówki. Klienci przed podpisaniem kredytu lub pożyczki, są sprawdzani pod kątem zdolności i wiarygodności finansowej. Tych informacji dostarczają bankom BIK i BIG. Co to jest Biuro Informacji Gospodarczej? Odpowiedzi dostarczymy w tym artykule. Zapraszamy do lektury! 

 Przede wszystkim należy uświadomić sobie fakt, iż w Polsce funkcjonuje kilka różnych instytucji zajmujących się przechowywaniem danych o dłużnikach i ich zobowiązaniach. Są to: 

 • Biura Informacji Gospodarczej (BIG), 
 • Biuro Informacji Kredytowej (BIK), 

 • Krajowy Rejestr Sądowy (KRS). 

Co to jest BIG? 

BIG (Biuro Informacji Gospodarczej) to instytucja, której celem jest gromadzenie informacji o dłużnikach. Trzeba pamiętać, że BIG nie jest tylko jedną instytucją – jest to kilka biur działających niezależnie od siebie. Są to: 

 • BIG InfoMonitor, 
 • Krajowy Rejestr Długów BIG, 
 • Rejestr Dłużników ERIF BIG, 
 • Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej (KBIG). 

Każde z BIG-ów prowadzi własną bazę danych. Co to oznacza? W celu dokładnej analizy informacji o osobie zadłużonej, należy zaciągnąć informacji u każdego z Biur. Zadłużony może figurować w kilku bazach jednocześnie, o ile wierzyciel złożył wniosek do kilku Biur jednocześnie. Jest jednak pewna cecha która wyróżnia BIG-i - możliwość wpisywania dłużników mają także sami konsumenci. Warunkiem koniecznym do wpisania przez konsumenta dłużnika do bazy jest przedstawienie odpowiedniego tytułu wykonawczego (sądowy nakaz zapłaty) świadczącego o obowiązku pokrycia należności przez dłużnika. Cecha charakterystyczną BIG-ów, jest to, że współpracują one z każdym podmiotem, bez względu na sektor gospodarki, w którym działają (podejmują współpracę z przedsiębiorstwami, osobami fizycznymi, instytucjami, samorządami, itd.). 

Jak można trafić do BIG? 

 Biuro przechowuje informacje o dłużnikach, jeżeli zostają spełnione następujące punkty: 

 • zobowiązanie powstało w związku z podpisaniem umowy kredytowej, pożyczkowej,
 • łączna kwota wymagalnych zobowiązań dłużnika wynosi co najmniej 200 zł, lub 500 zł w przypadku dłużnika-przedsiębiorcy, 
 • zobowiązanie to jest wymagalne od co najmniej 60 dni, 
 • upłynął miesiąc od dnia wysłania przez wierzyciela listu upominającego o zapłacie, a zarazem ostrzegającego o wpisaniu dłużnika do rejestru BIG. 

Czym jest pozytywna informacja gospodarcza, a czym negatywna? 

Pozytywna informacja gospodarcza pomaga budować swoją pozytywną historię płatniczą, ponieważ jest to informacja o terminowym wywiązywaniu się z zobowiązań finansowych, zaś negatywna informacja gospodarcza to informacja o niespłaconym zobowiązaniu finansowym, którego termin wymagalności wynosi co najmniej 60 dni. 

Jakie informacje przechowuje BIG? 

 Przechowuje informacje gospodarcze o zadłużeniu konsumentów i przedsiębiorców, a także ich terminowym wywiązywaniu się z zobowiązań. Ponadto do bazy danych mogą trafić także konsumenci posługujący się cudzym lub fałszywym dokumentem tożsamości. UWAGA: W bazie przechowywane są tylko informacje dotyczące podmiotu, u którego posłużono się wspomnianym dokumentem.. 

Jak sprawdzić informacje w Biurze Informacji Gospodarczej? 

 1. Przedsiębiorca może sprawdzić w Biurze Informacji Gospodarczej: 

 • dowolnego przedsiębiorcę oraz siebie bez ograniczeń, 
 • konsumenta, za jego zgodą. 

 1. Konsument może sprawdzić: 

 • dowolnego przedsiębiorcę bez ograniczeń, 
 • siebie, bezpłatnie raz na 6 miesięcy. 

Czego nie można sprawdzić w Biurze Informacji Gospodarczej? 

 Nie ma możliwości sprawdzić informacji o innych konsumentach. 

Jak usnąć dane z Biura Informacji Gospodarczej?  

 Informacje dotyczące długów przechowywane są w bazach biura informacji gospodarczych do momentu, kiedy wierzyciel nie zawiadomi o spłacie zaległości. Zgodnie z prawem wierzyciel powinien powiadomić BIG o dokonaniu spłaty w ciągu dwóch tygodni (14 dni). Po otrzymaniu informacji o uregulowaniu zobowiązania wpis jest usuwany. Informacja o zadłużeniu może być też zostać usunięta wcześniej lecz to zależy od ustaleń między klientem i wierzycielem. 

Podsumowując BIG przyjmuje, przechowuje oraz udostępnia informacje gospodarcze o zadłużeniu konsumentów i przedsiębiorców, a także ich terminowym wywiązywaniu się z zobowiązań. Jest również tym BIG-iem w Polsce, który udostępnia dane z baz: Biura Informacji Kredytowej (BIK) oraz Związku Banków Polskich (ZBP). 

Teraz przyjrzymy się drugiej instytucji, w której przed zaciągnięciem kolejnego kredytu możemy sprawdzić naszą historię kredytową. Co to jest Biuro Informacji Kredytowej? Odpowiedź na to pytanie pozwoli na uchwycenie dokładnej różnicy między BIK a BIG. 

Co to jest BIK? 

BIK (Biuro Informacji Kredytowej) - jest instytucją, do której obowiązków należy gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie informacji o aktualnych zobowiązaniach oraz historii kredytowej klientów banków, SKOK-ów oraz instytucji finansowych udzielających tzw. „chwilówek”. Nadrzędną rolą BIK-u jest minimalizowanie ryzyka kredytowego, zwiększenie bezpieczeństwa i ochrona obrotu pieniężnego oraz zapobieganie nadmiernemu zadłużeniu. Ponadto BIK udziela informacji na temat historii kredytowej konkretnego klienta. W szczególności informacje te dotyczą terminowości oraz rzetelności klienta w spłatach poszczególnych rat. Te informacje pomagają zmniejszyć skalę nadmiernego zadłużania się klientów i zapobiegają sytuacjom, w których wielkość miesięcznych zobowiązań konsumenta przewyższałaby jego miesięczne dochody. 

Kto trafia do BIK? 

 Trafiają tam wszystkie osoby, które spłacają obecnie lub korzystały w przeszłości z kredytów bankowych ratalnych, ale również debetu na rachunku czy z karty kredytowej. Na listę BIK trafiają także osoby będące poręczycielami innych kredytobiorców. Informacje znajdujące się w BIK dotyczą zobowiązań obsługiwanych prawidłowo, jak i tych, które spłacane są lub były nieterminowo. Dane te aktualizowane są raz w miesiącu przez cały okres, w którym spłacany jest dług. 

 Jeśli zobowiązanie jest spłacone terminowo – informacje znikną z rejestru. Nie trzeba pozbywać się pozytywnej historii kredytowej – dzięki niej rośnie nasza wiarygodność w oczach banku. Informacje będą dostępne tak długo jak zechcemy – jednak nie dłużej niż przez 5 lat, oczywiście po uprzednio wyrażonej zgodzie. 

Jeżeli spóźnimy się ze spłatą długu 60 dni i od otrzymania monitu od pożyczkodawcy upłynie 30 dni, BIK może przetwarzać te informacje przez 5 lat od dnia spłaty zobowiązania – i to bez naszej zgody. Rejestr ten ma także prawo korzystać z danych do celów statystycznych przez 12 lat – w żaden sposób nie wpływa to jednak na historię kredytową. 

Jak sprawdzić dług w BIK-u? 

 Choć dostęp do danych Biura Informacji Kredytowej mają wyłącznie banki oraz instytucje współpracujące z rejestrem, każda osoba może uzyskać indywidualny raport na swój temat. Taką informację zupełnie bezpłatnie można pobrać raz na pół roku. Jak sprawdzić siebie w Biurze Informacji Kredytowej? Bardzo prosto – wystarczy wejść na stronę internetową BIK i założyć konto (https://www.bik.pl/). 

Własną historię kredytową warto zweryfikować w BIK zawsze, gdy chcemy zaciągnąć nowe zobowiązanie, szczególnie, jeśli składamy wniosek o kredyt. Dodatkowo sprawdzenie statusu w BIK pozwala również na monitorowanie ewentualnych nieścisłości, które czasem wynikają po prostu z naszego zapominalstwa oraz by uniknąć sytuacji, gdy bank błędnie przekaże do BIK informację o zaległości w spłacie zobowiązania. 

Czym jest scoring? 

 Scoring to metoda punktowej oceny ryzyka kredytowego. Polega ona na określeniu wiarygodności kredytowej klienta na podstawie porównania jego profilu z profilem klientów, którzy już otrzymali kredyty. Im bardziej profil danego klienta jest podobny do profilu klientów terminowo spłacających swoje kredyty w przeszłości, tym wyższą ocenę punktową otrzyma ten klient. Wyższa ocena punktowa oznacza większe prawdopodobieństwo, że dany klient będzie terminowo spłacał swoje kredyty. 

 Dla wielu z nas BIK jest czymś w rodzaju motywacji do rzetelnego spłacania należności, bowiem zachęca do budowania pozytywnej historii kredytowej, pozwalającej uzyskać zaufanie banków i innych instytucji. 

Co to jest alert BIK? 

Alerty BIK mają wiele funkcji, ale głównie chronią przed wyłudzeniem kredytu na Twoje dane. W przypadku próby uzyskania kredytu na Twoje dane, dostaniesz SMS. Jeśli to nie Ty podjąłeś próbę zaciągnięcia zobowiązania, będziesz miał możliwość zareagować na czas i ustrzec się przed ewentualnymi trudnościami. Powiadomienie przejdzie również w przypadku opóźnienia w spłacie Twojego kredytu. 

Warto zapamiętać – różnica między BIK a BIG 

Do BIK informacje przekazują banki, SKOK-i i instytucje finansowe udzielające kredytów konsumenckich poza sektorem bankowym i są to informacje m.in. o kredytach gotówkowych, hipotecznych, poręczeniach, o debetach w koncie lub zobowiązaniach na karcie kredytowej. Z kolei BIG, przechowuje informacje gospodarcze o zadłużeniu konsumentów i przedsiębiorców, a także ich terminowym wywiązywaniu się z zobowiązań. Ponadto do bazy danych mogą trafić także konsumenci posługujący się cudzym lub fałszywym dokumentem tożsamości.

Mamy nadzieję, że po lekturze tego artykułu udało Ci się dowiedzieć czym jest BIK i czym jest BIG oraz to, jakie są między nimi różnice. Oprócz tego, od tej pory będziesz wiedział jak sprawdzić informacje na swój temat w Biurze Informacji Gospodarczej i Kredytowej. 

Najnowsze artykuły
Popularne kategorie
Sprawdź również